Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 1 3 3 20/02/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 0 5 2 21/02/2024
4 7 7 0
5 7 7 0
6 5 5 1 16/02/2024
7 7 7 0
8 7 7 0
9 4 4 1 17/02/2024

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 2 3 2 19/02/2024
2 7 7 0
3 3 3 1 18/02/2024
4 4 4 2 17/02/2024
5 7 7 0
6 1 5 1 20/02/2024
7 0 6 1 21/02/2024
8 7 7 0
9 7 7 0