Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 3 3 1 17/06/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 0 6 1 20/06/2024
4 7 7 0
5 7 7 0
6 1 3 2 19/06/2024
7 7 7 0
8 6 6 1 14/06/2024
9 2 2 2 18/06/2024

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 2 4 1 18/06/2024
1 7 7 0
2 3 3 1 17/06/2024
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 1 2 3 19/06/2024
8 7 7 0
9 0 4 2 20/06/2024