Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
74,105,630,400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,679,737,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 20/06/2024
01 10 29 34 43 55 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 74,105,630,400
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,679,737,200
Giải nhất O O O O O 16 40,000,000
Giải nhì O O O O 956 500,000
Giải ba O O O 19508 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
70,914,719,100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,325,191,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 18/06/2024
20 23 27 36 38 44 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 70,914,719,100
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,325,191,500
Giải nhất O O O O O 21 40,000,000
Giải nhì O O O O 1184 500,000
Giải ba O O O 22913 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
67,987,995,600 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,966,842,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 15/06/2024
05 10 14 20 26 51 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 67,987,995,600
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,966,842,450
Giải nhất O O O O O 13 40,000,000
Giải nhì O O O O 927 500,000
Giải ba O O O 20160 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
64,999,817,400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,634,822,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 13/06/2024
08 39 45 47 49 51 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 64,999,817,400
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,634,822,650
Giải nhất O O O O O 16 40,000,000
Giải nhì O O O O 789 500,000
Giải ba O O O 16402 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
62,127,460,650 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,315,671,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 11/06/2024
13 16 21 30 32 39 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 62,127,460,650
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,315,671,900
Giải nhất O O O O O 19 40,000,000
Giải nhì O O O O 887 500,000
Giải ba O O O 18295 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
59,286,413,550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,583,225,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 08/06/2024
13 16 32 33 35 43 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 59,286,413,550
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,583,225,100
Giải nhất O O O O O 12 40,000,000
Giải nhì O O O O 914 500,000
Giải ba O O O 17872 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
56,657,129,250 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,291,082,400 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 06/06/2024
18 26 38 39 47 51 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 56,657,129,250
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,291,082,400
Giải nhất O O O O O 18 40,000,000
Giải nhì O O O O 772 500,000
Giải ba O O O 17171 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
54,037,387,650 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,553,778,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 04/06/2024
01 02 07 10 13 19 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 54,037,387,650
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,553,778,750
Giải nhất O O O O O 18 40,000,000
Giải nhì O O O O 1221 500,000
Giải ba O O O 21813 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
51,723,546,150 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,296,685,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 01/06/2024
06 24 30 31 47 49 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 51,723,546,150
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,296,685,250
Giải nhất O O O O O 8 40,000,000
Giải nhì O O O O 706 500,000
Giải ba O O O 14445 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
49,053,378,900 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4,674,090,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 30/05/2024
04 07 08 12 23 31 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 49,053,378,900
Jackpot 2 O O O O O | O 1 4,674,090,000
Giải nhất O O O O O 29 40,000,000
Giải nhì O O O O 1092 500,000
Giải ba O O O 19617 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
47,522,322,750 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4,503,972,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 28/05/2024
01 25 29 37 40 54 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 47,522,322,750
Jackpot 2 O O O O O | O 0 4,503,972,650
Giải nhất O O O O O 11 40,000,000
Giải nhì O O O O 628 500,000
Giải ba O O O 15067 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
44,500,277,100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4,168,189,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 25/05/2024
15 22 38 39 43 53 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 44,500,277,100
Jackpot 2 O O O O O | O 0 4,168,189,800
Giải nhất O O O O O 8 40,000,000
Giải nhì O O O O 547 500,000
Giải ba O O O 12607 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
42,733,638,750 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,971,896,650 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 23/05/2024
08 12 42 47 51 52 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 42,733,638,750
Jackpot 2 O O O O O | O 3 3,971,896,650
Giải nhất O O O O O 11 40,000,000
Giải nhì O O O O 627 500,000
Giải ba O O O 14273 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
40,422,908,100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,715,148,800 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 21/05/2024
01 02 14 32 33 41 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 40,422,908,100
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,715,148,800
Giải nhất O O O O O 11 40,000,000
Giải nhì O O O O 640 500,000
Giải ba O O O 14585 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
37,855,412,400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,429,871,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 18/05/2024
12 18 20 25 27 52 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 37,855,412,400
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,429,871,500
Giải nhất O O O O O 12 40,000,000
Giải nhì O O O O 740 500,000
Giải ba O O O 14703 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
35,985,134,550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,222,062,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 16/05/2024
20 25 27 39 45 55 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 35,985,134,550
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,222,062,850
Giải nhất O O O O O 8 40,000,000
Giải nhì O O O O 538 500,000
Giải ba O O O 12439 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
33,986,568,900 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,442,952,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 14/05/2024
05 17 36 40 46 50 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 33,986,568,900
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,442,952,100
Giải nhất O O O O O 13 40,000,000
Giải nhì O O O O 554 500,000
Giải ba O O O 12448 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
31,730,182,500 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,192,242,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 11/05/2024
19 23 25 43 46 54 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 31,730,182,500
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,192,242,500
Giải nhất O O O O O 12 40,000,000
Giải nhì O O O O 546 500,000
Giải ba O O O 11770 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
62,575,096,350 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
5,660,148,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 09/05/2024
03 16 21 36 37 40 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 1 62,575,096,350
Jackpot 2 O O O O O | O 1 5,660,148,700
Giải nhất O O O O O 66 40,000,000
Giải nhì O O O O 888 500,000
Giải ba O O O 17709 50,000