Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
126,553,729,800 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,628,934,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 20/02/2024
34 46 50 51 52 55 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 126,553,729,800
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,628,934,550
Giải nhất O O O O O 27 40,000,000
Giải nhì O O O O 1586 500,000
Giải ba O O O 30486 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
120,893,318,850 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
1,815,013,083 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 17/02/2024
08 12 17 27 38 55 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 120,893,318,850
Jackpot 2 O O O O O | O 3 1,815,013,083
Giải nhất O O O O O 22 40,000,000
Giải nhì O O O O 1568 500,000
Giải ba O O O 33396 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
116,463,068,400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4,952,789,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 15/02/2024
03 07 08 18 21 26 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 116,463,068,400
Jackpot 2 O O O O O | O 0 4,952,789,200
Giải nhất O O O O O 27 40,000,000
Giải nhì O O O O 1590 500,000
Giải ba O O O 33383 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
112,343,407,950 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4,495,049,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 13/02/2024
08 17 22 31 34 49 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 112,343,407,950
Jackpot 2 O O O O O | O 0 4,495,049,150
Giải nhất O O O O O 19 40,000,000
Giải nhì O O O O 1305 500,000
Giải ba O O O 27701 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
107,397,479,550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,945,501,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 08/02/2024
22 31 35 36 38 42 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 107,397,479,550
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,945,501,550
Giải nhất O O O O O 21 40,000,000
Giải nhì O O O O 1225 500,000
Giải ba O O O 26108 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
103,161,578,250 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,474,845,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 06/02/2024
08 19 27 34 46 51 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 103,161,578,250
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,474,845,850
Giải nhất O O O O O 28 40,000,000
Giải nhì O O O O 1549 500,000
Giải ba O O O 30460 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
98,887,965,600 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4,675,257,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 03/02/2024
04 06 07 13 18 26 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 98,887,965,600
Jackpot 2 O O O O O | O 1 4,675,257,700
Giải nhất O O O O O 20 40,000,000
Giải nhì O O O O 1324 500,000
Giải ba O O O 27044 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
95,065,337,100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4,250,521,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 01/02/2024
02 07 10 22 32 40 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 95,065,337,100
Jackpot 2 O O O O O | O 0 4,250,521,200
Giải nhất O O O O O 20 40,000,000
Giải nhì O O O O 1139 500,000
Giải ba O O O 24469 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
91,320,972,600 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,834,480,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 30/01/2024
03 10 13 40 49 52 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 91,320,972,600
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,834,480,700
Giải nhất O O O O O 19 40,000,000
Giải nhì O O O O 1148 500,000
Giải ba O O O 24000 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
87,295,773,450 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,387,236,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 27/01/2024
06 12 38 41 46 55 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 87,295,773,450
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,387,236,350
Giải nhất O O O O O 17 40,000,000
Giải nhì O O O O 901 500,000
Giải ba O O O 19654 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
83,810,646,300 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,754,098,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 25/01/2024
13 17 35 38 42 48 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 83,810,646,300
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,754,098,000
Giải nhất O O O O O 17 40,000,000
Giải nhì O O O O 930 500,000
Giải ba O O O 19259 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
80,681,771,550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,406,445,250 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 23/01/2024
13 27 32 48 49 51 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 80,681,771,550
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,406,445,250
Giải nhất O O O O O 14 40,000,000
Giải nhì O O O O 888 500,000
Giải ba O O O 19417 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
77,023,764,300 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,670,976,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 20/01/2024
06 25 29 34 49 54 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 77,023,764,300
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,670,976,600
Giải nhất O O O O O 8 40,000,000
Giải nhì O O O O 802 500,000
Giải ba O O O 17994 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
73,702,820,550 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,301,982,850 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 18/01/2024
12 20 33 38 40 52 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 73,702,820,550
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,301,982,850
Giải nhất O O O O O 18 40,000,000
Giải nhì O O O O 869 500,000
Giải ba O O O 17793 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
70,984,974,900 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,313,161,050 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 16/01/2024
09 14 18 20 27 43 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 70,984,974,900
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,313,161,050
Giải nhất O O O O O 14 40,000,000
Giải nhì O O O O 1132 500,000
Giải ba O O O 22865 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
68,166,525,450 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,295,208,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7 - ngày 13/01/2024
01 05 07 23 35 42 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 68,166,525,450
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,295,208,700
Giải nhất O O O O O 12 40,000,000
Giải nhì O O O O 900 500,000
Giải ba O O O 18901 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
65,509,647,150 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4,208,594,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5 - ngày 11/01/2024
02 23 32 44 51 52 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 65,509,647,150
Jackpot 2 O O O O O | O 1 4,208,594,000
Giải nhất O O O O O 19 40,000,000
Giải nhì O O O O 757 500,000
Giải ba O O O 16460 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Jackpot 1 Power 6/55
62,968,732,950 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3,926,270,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3 - ngày 09/01/2024
16 32 45 50 52 53 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 62,968,732,950
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,926,270,200
Giải nhất O O O O O 8 40,000,000
Giải nhì O O O O 673 500,000
Giải ba O O O 16100 50,000