Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Mega 6/45

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 19/06/2024
08 12 17 23 26 27

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật - ngày 16/06/2024
03 16 17 18 25 37

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 6 - ngày 14/06/2024
10 24 25 26 30 41

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 12/06/2024
01 02 08 13 26 34

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật - ngày 09/06/2024
04 05 28 32 37 42

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 6 - ngày 07/06/2024
15 19 24 25 27 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 05/06/2024
11 25 28 33 34 45

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật - ngày 02/06/2024
02 07 13 23 25 45

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 6 - ngày 31/05/2024
04 08 15 23 31 40

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 29/05/2024
04 21 25 27 35 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật - ngày 26/05/2024
04 09 11 14 19 27

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 6 - ngày 24/05/2024
02 14 15 17 23 40

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 22/05/2024
02 03 10 22 41 43

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)