Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Mega 6/45

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 21/02/2024
02 08 14 19 24 42

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật - ngày 18/02/2024
05 19 20 21 24 40

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 6 - ngày 16/02/2024
06 10 16 20 40 42

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 14/02/2024
08 09 11 12 40 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 07/02/2024
17 21 24 25 39 42

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật - ngày 04/02/2024
09 15 21 29 33 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 6 - ngày 02/02/2024
01 15 29 31 32 34

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 31/01/2024
09 11 15 35 38 41

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật - ngày 28/01/2024
03 23 25 29 36 41

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 6 - ngày 26/01/2024
08 19 22 27 31 35

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ quay thưởng: Thứ 4 - ngày 24/01/2024
07 27 30 36 39 45

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)